Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Chat và hỏi (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=216)
-   -   cần hỏi về bóng đá (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=102528)

PhatLocSoLar 26-03-19 07:40 PM

cần hỏi về bóng đá
 
Anh em trên diễn đàn cho em hỏi có sân chơi tập luyện bóng đá nào dành cho trẻ em, 8 tuổi ko ạ, em cần cho con em đi tập luyện ạ,em cảm ơn ạ.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:09 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1