Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Sinh Vật (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=39)
-   -   Rạch Giá Bán lương bạch bông vàng (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=100636)

vuongnhatquoc 22-08-18 12:23 PM

Bán lươn bạch bông vàng
 
https://uphinhnhanh.com/image/3ZUM7BMình mới bắt được con lươn bạch bông vàng rất hiếm thấy(nặng khoảng 210gram) ai cần mua liên hệ mình nhé


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:53 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1