Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Chat và hỏi (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=216)
-   -   Mấy anh em chơi nhiếp ảnh có hội chưa? (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=88144)

thangdg 01-12-16 11:51 PM

Mấy anh em chơi nhiếp ảnh có hội chưa?
 
Mới chơi mấy anh em nào cùng đam mê lập group trao đổi học hỏi tí kinh nghiệm
http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/...84441580_n.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/...08554368_o.jpg
http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/...22161891_o.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:32 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1