Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Xe máy (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=268)
-   -   Rạch Giá Super Cub 50 (Custom) (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=102740)

diep_scb 15-04-19 08:12 PM

Super Cub 50 (Custom)
 
Lên Em: Super Cub 50
- Custom đời 93 màu xanh đậm
- Xe Chính Chủ (Bỉm Tp Rạch Giá)
- Nguyên zin, không còn gì để nói
- Máy nổ thì thầm
- Chuẩn Chỉ, chất ngây ngất
A/e kết alo cafe xem xe & chạy cảm nhận nhé
+ Hình em nó:
https://i.imgur.com/A8JGxez.jpg

https://i.imgur.com/JIy62wy.jpg

https://i.imgur.com/qEwci73.jpg

https://i.imgur.com/j28wwYg.jpg

https://i.imgur.com/NuCnFss.jpg

https://i.imgur.com/taOLJkS.jpg

https://i.imgur.com/ImqoD6M.jpg

https://i.imgur.com/HKJSuSD.jpg

https://i.imgur.com/GaGtPq6.jpg

https://i.imgur.com/cYJOB4E.jpg

https://i.imgur.com/vHHwJGY.jpg

https://i.imgur.com/X0rGMca.jpg

https://i.imgur.com/BtVp08M.jpg

https://i.imgur.com/SGsnw41.jpg

https://i.imgur.com/MrPBQiB.jpg

https://i.imgur.com/qWiiqfy.jpg

https://i.imgur.com/p9bZiK2.jpg

https://i.imgur.com/zxFGBZa.jpg

https://i.imgur.com/B4InhGo.jpg

https://i.imgur.com/mgJ3OU4.jpg

https://i.imgur.com/8IuiDNY.jpg

https://i.imgur.com/sHyZ8EM.jpg

https://i.imgur.com/gkSS8py.jpg

https://i.imgur.com/ssJwLRw.jpg

https://i.imgur.com/UljAXVv.jpg

https://i.imgur.com/cfB9qYZ.jpg

https://i.imgur.com/TkUYTOo.jpg

https://i.imgur.com/7H196QX.jpg

https://i.imgur.com/fDWOnqN.jpg

https://i.imgur.com/D56vsmJ.jpg

https://i.imgur.com/MMpZLVx.jpg

https://i.imgur.com/nk1MBIO.jpg

https://i.imgur.com/jgEAyyk.jpg

https://i.imgur.com/SvIMSWI.jpg

https://i.imgur.com/fI2lYcL.jpg

https://i.imgur.com/HrEH6Uz.jpg

https://i.imgur.com/YG2ysr6.jpg

https://i.imgur.com/KaIau9P.jpg

https://i.imgur.com/IKU3THj.jpg

https://i.imgur.com/twsIjBb.jpg

TruongVanSon 06-05-19 05:44 PM

Re: Super Cub 50 (Custom)
 
Có cần phải đẹp trai vậy k?😍😍😍

sodepkiengiang 04-09-19 03:40 PM

Re: Super Cub 50 (Custom)
 
sms gia bán bác


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:43 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1