Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Quà miễn phí (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=276)
-   -   Giồng Riềng Nhận kép torrent giúp cho các bác (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=40711)

thangdg 30-03-14 11:49 AM

Nhận kép torrent giúp cho các bác
 
Tình hình là khai trương ổ Nas nên mình nhận kéo cho torrent hoặc file nặng cho 10 bác đầu tiên và chuyển thành directlink cho các bác

yêu cầu:
Link torrent còn sống
Không down film xxx
Link không quá 50Gb


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:31 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1