Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Sinh Vật (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=39)
-   -   Rạch Giá Cá bóp nuôi thiên nhiên (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=102599)

philong9966 02-04-19 08:35 AM

Cá bóp nuôi thiên nhiên
 
bán cá bớp nuôi cá từ 4kg đến 7kg số lượng hơn 200 con, tìm chủ mua sang lại, ai mua liên hệ số điện thoại 0915788375 or 0919191831

philong9966 20-04-19 08:10 AM

Re: Cá bóp nuôi thiên nhiên
 
uppppppppppppp


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:11 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1