Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Nhà Cửa (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=14)
-   -   Rạch Giá Cần bán nha nhỏ . Yên tinh (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=101482)

bathuc 12-11-18 09:06 AM

Cần bán nha nhỏ . Yên tinh
 
Tong dt 35 m vuông. No hậu. Khu an ninh . Gần dai truyền hinh, bệnh viên dan toc. Tang lai mot so noi that. Giấy to đây du.

hoanglam981 23-03-19 10:00 PM

Re: Cần bán nha nhỏ . Yên tinh
 
Cho xin giá ạ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:13 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1