Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Chat và hỏi (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=216)
-   -   laptop lại MTB nâng cấp Android 6.0.1 Marshmallow cho ASUS Transformer Trio TX201LA (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=88930)

tuatkh 30-12-16 11:02 AM

laptop lại MTB nâng cấp Android 6.0.1 Marshmallow cho ASUS Transformer Trio TX201LA
 
tình hình là em có con laptop lai MTB ASUS Transformer Trio TX201LA (phần màn hình đang chạy Android 4.2.2, phần đế đã úp chạy win 10)
nay cần nâng cấp lên Android 6.0.1 Marshmallow cho phần màng hình
tiềm trên gool thì thấy có rom Android 6.0.1 Marshmallow mà tiếng anh nên ko biết tải và cách úp anh em có rom này úp cho em xin với, giúp luôn cách úp và bakup lại rom góc thì còn gì bằng.
a em a biết giúp em nhe.
cám ơn anh em đã bỏ thòi gian xem bài của em.

tuatkh 30-12-16 02:39 PM

Re: laptop lại MTB nâng cấp Android 6.0.1 Marshmallow cho ASUS Transformer Trio TX201
 
uuuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppp


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:38 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1