Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Apple (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=175)
-   -   Rạch Giá ipad 2 xài SIM và wifi (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=106626)

donghoco 14-11-20 08:19 AM

ipad 2 xài SIM và wifi
 
Máy xài wifi và SIM. 16gb. Giá 1.700.000. Máy ko ilou.Zalo youtube...có sạc.0948265676. Rạch Giá


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1