Xem bài viết riêng lẻ
Cũ 15-07-16, 12:09 PM   #1


- Mở chức năng thông báo khi có trả lời
Diễn đàn mới mở thêm chức năng này
biểu tượng thông báo giống facebook trên khung sát tên mình !

Có 3 chức năng

- Thông báo khi có tin nhắn riêng ( báo giá )
- Thông báo khi có ai vừa trả lời trong bài đăng của mình
- Thông báo khi có lời mời kết bạn ( chưa phát triển phần này nên tạm đóng )

Ae cho cái nhận xét nhé !Tibacoga

Đến từ: Kiên Lương
0963588598


Bài gửi: 230

Gửi tin nhắn riêng

4317 lượt xem
Trả lời với trích dẫn