Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Âm thanh (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=114)
-   -   U Minh Thượng Card Firewire 400. 900k, bao lổi hoàn tiền (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=107444)

sonythanlong 19-06-22 09:03 AM

Card Firewire 400. 900k, bao lổi hoàn tiền
 
Dùng cho sound card hổ trợ cổng firewire


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:36 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1