Rao vặt Kiên Giang

Rao vặt Kiên Giang (http://raovatkiengiang.com//index.php)
-   Apple (http://raovatkiengiang.com//forumdisplay.php?f=175)
-   -   Rạch Giá Xr full box bão hành 7-2020 (http://raovatkiengiang.com//showthread.php?t=104413)

Hoàng Nhân Mobile 28-10-19 02:04 PM

Xr full box bão hành 7-2020
 
máy đẹp như mới máy hộp sạc
còn bh apple 7-2020
giá 11.9
https://www.upsieutoc.com/images/201...F7E1C59.md.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/201...CB088F7.md.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/201...317FCA4.md.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Proudly Powered by: vBSocial Notifications 5.1